Cursuri gratuite de Manager imbunatatire procese si Inspector resurse umane derulate de CCIA Ialomita in luna martie 2019

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa implementează proiectul POCU/227/3/8/118210  cu titlul „Management competitv în Regiunea Sud Muntenia”, proiect ce se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni calendaristice, respectiv 23.05.2018 – 22.05.2019.
Grupul ţintă al proiectului este format astfel din persoane din următoarele categorii: manageri, antreprenori şi angajaţi din departamente de resurse umane.
În luna martie 2019, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa vor fi derulate următoarele programe de formare profesională autorizate ANC:
 
a. Manager imbunatatire procese (studii superioare) – curs destinat managerilor si antreprenorilor
 Prezentare curs:
Managementul proceselor este un mod de gândire, este o încercare de a înţelege ce se întâmplă în organizaţie pentru a putea lua decizii care să ducă la îmbunătăţirea performanţelor afacerii.
Cursul de manager îmbunătățire procese este destinat acelor conducători IMM care doresc să crească în mod continuu calitatea rezultatelor prin cunoașterea și gestionarea corectă a proceselor interne, prin evitarea utilizării inutile de resurse, prin trasformarea schimbărilor în oportunități de dezvoltare, precum și prin adoptarea celor mai bune practici pentru reducerea costurilor rezultate din performanțe slabe.
Competente cod cor 242108:
Dezvoltarea personală continuă;
– Coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselor;
– Organizarea locului de muncă;
– Identificarea fluxului de valoare şi a factorilor de impact asupra performanţelor proceselor;
– Stabilirea sistemului de indicatori pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor;
– Determinarea planului de îmbunătăţire a proceselor;
– Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor;
– Auto-evaluarea nivelului de performanţă a proceselor;
– Luarea deciziilor de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire
  
b. Inspector resurse umane (studii medii) – curs destinat angajatilor din departamentele de resurse umane      
Prezentare subactivitate:
Cursul  Inspector Resurse Umane se adreseaza celor care doresc sa activeze in calitate de angajat si/sau pfa in domeniul salarizarii si al resurselor umane precum si celor care doresc sa se perfectioneze in acest domeniu. Pentru a putea avea calitatea de inspector resurse umane, in relatia cu ITM, o persoana trebuie sa detina calificarea necesara.
Competente cod cor 342304:
Planificarea activităţilor
Comunicarea cu angajaţii
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului
Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
Organizarea recrutării personalului
Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
 
Informatii suplimentare cu privire la modalitatea de inscriere:
0730071230 - Grigore Carmen - coordonator cursuri.