COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

Programe de formare Competente antreprenoriale pentru manageri si angajatii din departamentele de resurse umane (studii medii)

Prezentarea cursului.................................................................................. 5

Obiectivele de invăţare............................................................................... 5

Introducere:................................................................................................ 6

ANTREPRENOR ŞI ATITUDINEA ANTREPRENORIALĂ............................... 6

Ce înseamnă să fii antreprenor?.................................................................................... 6

Motivaţie şi profil personal antreprenor.......................................................................... 7

Capitolul I: IDEEA DE AFACERE............................................................... 10

Stabilirea ideii de afacere............................................................................................. 10

Analiza SWOT a ideii de afacere.................................................................................. 10

Capitolul II STRUCTURA CADRU A PLANULUI DE AFACERE................... 11

1.      Modulul narativ ..................................................................................................... 11

2.      Modulul financiar (Planificarea financiară) ........................................................... 12

Capitolul III DESCRIEREA IDEII DE AFACERE.......................................... 17

Capitolul IV MODELE DE AFACERI........................................................... 21

Definirea modelului de afacere. Ce include un model de afacere?.............................. 21

Tipuri de modele de afaceri. Exemple......................................................................... 22

Capitolul V PLANUL DE MARKETING....................................................... 26

Noţiuni generale de marketing...................................................................................... 26

Planul de marketing...................................................................................................... 27

Analiza pieţei................................................................................................................ 27

Strategia de marketing................................................................................................. 28

Politica de produs........................................................................................................... 28

Politica de pret............................................................................................................... 30

Politica de distribuţie...................................................................................................... 32

Politica de promovare..................................................................................................... 34

Procesul de vânzare..................................................................................................... 35

Vânzările promoţionale şi vânzările de soldare............................................................ 35

Bugetul de marketing.................................................................................................... 37

Previzionarea vânzărilor............................................................................................... 38

Capitolul VI COMUNICARE ŞI NEGOCIERE ÎN AFACERI.......................... 39

Procesul de comunicare. Bariere în comunicare......................................................... 39

Forme de limbaj în comunicare.................................................................................... 40

Tipologia clienţilor........................................................................................................ 41

Comunicare şi negociere. Tipuri de negociere............................................................ 42

Stiluri de negociere...................................................................................................... 43

Capitolul VII PLANUL OPERAŢIONAL....................................................... 44

Planificarea activităţilor – instrumente şi metode de planificare................................... 44

DIAGRAMA GANTT......................................................................................................... 45

PERT – Program Evaluation and Review Technique şi CPM – Critical Path Method................ 47

Planificarea si gestionarea resurselor materiale şi logistice......................................... 49

Planificarea si gestionarea resurselor umane.............................................................. 50

Integrarea principiilor egalitatăţii de şanse şi tratament............................................... 51

Capitolul VIII PRAGUL DE RENTABILITATE - ANALIZA SENZITIVITĂŢII AFACERII.................................................................................................. 52

 

Capitolul IX PLANIFICARE FINANCIARĂ. PLANUL FINANCIAR................ 54

Managementul financiar............................................................................................... 54

Previzionarea situaţiilor financiare anuale.................................................................... 55

1. Previzionarea bilanţului............................................................................................ 55

2. Previzionarea contului de profit și pierdere............................................................... 55

3. Previzionarea fluxului de numerar (cash-flow)......................................................... 56

Indicatori financiari........................................................................................................ 58

Capitolul X POTENŢIALUL AFACERII DE A CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA DURABILĂ................................................................................................ 62

Capitolul XI STRATEGII DE DEZVOLTARE A AFACERII - ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE....................................................................................... 64

Nivelurile planificării organizaţionale. Planificarea strategică...................................... 64

Ce este o strategie şi care este ciclul complet al unei strategii?.................................. 69

Etapele unei strategii de afaceri/de dezvoltare............................................................ 70

Planificarea Acţiunilor.................................................................................................. 72

Indicatori de performanţă............................................................................................. 72

Capitolul X Aspecte legislative………………………………………………………...   75

Capitolul XI Achizitii publice …..………………………………………………………   89

Temă proiect............................................................................................ 94

Bibliografie.……………………………………………………………………………..…..96

Anexe……………………………………………………………………………………….98