Comunicare și dezvoltare personală

Programe informale pentru manageri si antreprenori

Cuprins

Capitolul I – Noțiuni introductive

            1.1. Noţiunea de  comunicare. Terminologie.

1.2. Metacomunicarea  sau metalimbajul

1.3. Comunicarea nonverbala

1.4. Comunicare şi evaluarea stilurilor de gândire

1.5. Evaluarea rezultatelor

Capitolul II – Comunicare și comportament

2.1. Stiluri de comunicare

2.2. Comunicare, legături armonioase şi tranzacţii

2.3. Stările eului

2.4. Analiza tranzacțiilor

2.5. Dezvoltare personala, planul de dezvoltare personala