INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

Programe de formare autorizate ANC pentru angajatii din departamentele de resurse umane (Manager resurse umane si Inspector Resurse umane)

INSPECTOR RESURSE UMANE

Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Sarcinile principale ale Inspectorului de Resurse Umane:

1) recrutarea şi selectarea personalului;

2) asigurarea personalului;

3) încheierea şi urmarirea derularii contractului individual de munca al fiecarui salariat;

4) încetarea contractului individual de munca;

5) informatizarea datelor de personal.

Inspectorul de resurse umane poate avea functii economice cu pregatire superioara pentru administrarea salarizarii şi care propune sistemul de salarizare în societate functie de specificul ei.

Poate avea functii tehnice cu pregatire medie sau superioara pentru organizarea activitatii economice şi de productie, referitor la normarea muncii.

Poate avea functie de informatica - analist programator pentru crearea de programe de personal, de evidenta a personalalui, constituind astfel o baza de date privind prezenta, fluctuatia personalului, utilizarea timpului de lucru a personalului, aprecierea personalului elemente care constituie pentru conducatorul unic un tablou de lucru al functiei umane din firma, mai ales daca pe linie informatica acesta este în regim de retea, în tehnica de calcul.

 

ATRIBUŢII ALE INSPECTORULUI DE RESURSE UMANE:

- întocmirea documentelor privind incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;

- organizarea şi participrea la activitatile de recrutare a personalului;

- calcularea drepturilor banesti ale salariatilor (salarii, concedii medicale, concedii de odihna) şi a obligatiilor fata de stat;

- gestionarea şi actualizarea bazei de date cu angajati, fosti angajati şi candidati;

- intocmirea registrului electronic al salariatilor;

- redactarea de declaratii/raportari catre institutii ale statului;

- menţinerea legaturii cu institutii abilitate ale statului (ex. Inspectoratul Teritorial de Munca);

- redactarea unor documente sau situatii pe probleme de personal solicitate de conducerea companiei;

- arhivarea şi gestionarea documentelor de personal.