Leadership

Sesiuni de business coaching

Prezentare subactivitate

• Diferența dintre leadership şi management LEADERSHIP : înţelegerea conceptului de leadership; Analiza diverselor strategii decizionale; Dezvoltarea abilităților de conducere;
• Tipuri de leaderi (formal, informal; autocrat, democrat laissez faire);

• Profilul unui leader: portretul leader-ului: caracteristici, competenţe; tipurile de responsabilităţi ale leaderului; rolurile pe care le poate juca în cadrul organizaţiei;

• Relaţiile leaderului: relaţia leader-organizaţie; leader-grup; leader-echipă; relaţia leadership – stiluri de conducere;

• Procesul decizional: tipuri de decizii ale leaderului; implicarea organizaţiei în procesul decizional;

• Surse de putere;

• Comunicarea în leadership, factor inspirațional.