MANAGER DE INOVARE

Programe informale pentru manageri si antreprenori

CUPRINS

 

Cap. 1. Noţiuni şi cunoştinţe de bază ale managementului

Cap. 2. Procesul inovării

Cap. 3. Managementul inovării

Cap. 4. Creativitatea în contextul inovării

Cap. 5. Procesul transferului tehnologic

Cap. 6. Managementul transferului tehnologic

Cap. 7. Sistemul şi instrumentele transferului tehnologic

Cap. 8. Organizaţii de transfer tehnologic

Cap. 9. Planificarea proiectului de inovare sau de transfer tehnologic (ITT)

Cap. 10. Ocupaţii specfice inovării şi transferului tehnologic