MANAGER RESURSE UMANE

Programe de formare autorizate ANC pentru angajatii din departamentele de resurse umane (Manager resurse umane si Inspector Resurse umane)

Managementul personalului / resurselor umane reprezintă ansamblul de activităţi generale şi specifice, privitoare la asigurarea, menţinerea şi folosirea eficientă a personalului din cadrul agenţilor economici ( societăţi comerciale, regii autonome, bănci societăţi de asigurare etc ). Managementul competitiv al resurselor umane este esenţial pentru succesul oricărei organizaţii. Responsabilitatea managementului resurselor umane revine atât managerului general cât şi şefului compartimentului de resurse umane, acesta având responsabilitatea de a se familiariza cu problematica şi procedurile utilizate în acest domeniu de către firmele performante, atât în ţară cât şi în străinătate.

Organizaţiile se orientează spre încadrearea unui manager eficient al departamentului de resurse umane, care trebuie să aibă o serie de calităţi: să fie stăruitor în urmărirea aplicării deciziilor, răbdător şi înţelegător faţă de opiniile altora; să fie bun negociator, să aibă simţul umorului.

Organizarea activităţilor care vizează resursele umane dintr-o organizaţie se poate face pe mai multe domenii: personal, învăţământ, salarizare, cercetare. Ca tip de structură internă de organizare a departamentului de resurse umane se poate utiliza organizarea (structura) funcţională şi organizarea (structura) matriceală. Funcţia de resurse umane cuprinde toate activităţile orientate spre factorul uman, având drept obiective următoarele: conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, menţinerea, dezvoltarea social-umană.